• Home
  • 2018
  • Tháng Bảy

Probe phát hiện 4,6 triệu chai rượu vang Tây Ban Nha được bán dưới dạng Pháp

Tổng cục trưởng của Pháp về cạnh tranh, vấn đề người tiêu dùng và kiểm soát gian lận (DGCCRF) đã đưa ra một cuộc thăm dò vào năm 2016, đánh giá việc ghi nhãn và tiếp thị rượu nhập khẩu, đặc biệt là từ Tây Ban Nha. Trong suốt hai năm, tổ chức, hoạt động trực thuộc Bộ Kinh tế Pháp, đã công bố một số trường hợp gian lận, tổng cộng 4,6 triệu chai, trong đó rượu vang Tây Ban Nha

Read More