• Home
  • Chuyên mục: Công Nghệ

Tiền vũ khí: Suy nghĩ về việc tạo và kiểm soát Bitcoin

Một số nhà lý thuyết âm mưu mũ thiếc tin rằng chính phủ đã nghĩ ra và xây dựng bitcoin như tiền vũ khí để nô lệ người dân. Họ nghĩ rằng Big Brother đã tạo ra công nghệ để chinh phục tất cả mọi người, và các chính trị gia bằng cách nào đó được hưởng lợi từ công nghệ. Trong một bước ngoặt logic, những người này tin rằng bitcoin đại diện cho một công cụ được nhà nước tài trợ để kiểm soát.

Read More